TUINAANLEG

Nadat het tuinontwerp geheel naar wens is, wordt er gestart met de tuinaanleg. Het ontwerp dient hierbij als leidraad. Hier klopt ons hart. Met tuinaanleg creëer je iets nieuws. Wat tuinaanleg betreft kunnen wij een totaalpakket verzorgen, onze specialisaties liggen in het grondwerk, sproei-installaties, machinaal egaliseren/inzaaien, straatwerk, vijvers en beplantingen.

Onze zorg begint al voordat het eerste grondwerk wordt uitgevoerd; aan en afvoer van materialen worden voorbereid en bij aanvang worden zo nodig ook de buren op de hoogte gesteld van onze aanwezigheid.

GAZON, AANLEG EN ONDERHOUD VOOR JAREN GROEN PLEZIER
Bij de keuze van een gazon is het belangrijk dat gekeken worden naar het gebruik en de plaats van het gazon. Bij de plaats is het van belang of er veel schaduw is, de ondergrond droog of drassig. ……..

VOORBEREIDING

1. Spitten
Een oud gazon kunt u eventueel gewoon onderspitten.
Bij een nieuw gazon de ondergrond goed losmaken en evt. puin, stenen en wortels verwijderen.
Schrale grond verrijken met (bemeste) tuinaarde, vermeng dit wel met de bovenlaag. Zure grond met een pH-waarde minder dan 5, moet u eerst bekalken.

2. Egaliseren
De aarde eerst grofweg met een hark egaliseren. Daarna stevig aanlopen en daar waar nodig nogmaals herhalen totdat de grond helemaal vlak is. Een gazon mag wel iets hellen, maar voorkom hobbels en kuilen, dat is lastig maaien.
Eventueel kunt u de grond met een plank afrijen.

3. Bemesting
Het bovenste laagje aarde fijn losharken.
Bij onze graszoden krijgt u langzaamwerkende kunstmestkorrels geleverd. Verdeel deze over de aarde.

AANLEG

4. Graszoden leggen
Indien uw gazon een rechte kant heeft, begint u daar met uitrollen.
Laat de volgende rij verspringen en leg de zoden strak tegen elkaar.
Druk de naden met de hand of met de achterkant van de hark goed aan, zodat de wortels de grond raken.

TIP! Strooi wat potgrond langs de buitenrand om uitdroging te voorkomen.

5. Sproeien
Indien u de zoden bij droog weer hebt gelegd, moet u ze beregenen tot ook de ondergrond goed nat is. Wacht bij zonnig weer niet tot ’s avonds, maar begin direkt!

Bij droog weer dagelijks sproeien tot de zoden vastgeworteld zijn.

Waak ervoor dat ze niet uitdrogen.

6. Maaien
Afhankelijk van het jaargetijde kan het gebeuren dat u na 5 dagen al moet maaien. Laat het gras niet langer worden dan ca. 6–8 cm.

Zorg voor een scherpe, goed afgestelde maaimachine en maai niet korter dan 4 cm.

7. De eerste weken
U kunt uw gazon direkt licht betreden, maar niet erop voetballen of fietsen. Voor intensiever gebruik moeten de zoden eerst goed op de ondergrond vastgeworteld zijn.

Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller dat zal gebeuren.

Onderhoudstips

1. Bemesten
Om uw grasveld gezond en mooi te houden , is het van belang uw gazon driemaal per jaar te bemesten met een langzaamwerkende meststof, die gedurende meerdere maanden voortdurend voeding afgeeft. Deze meststof bevat de juiste verhouding stikstof (N) voor de bladontwikkeling, fosfor (P) voor het wortelgestel en kalium (K) voor de celstructuur wat het gras beter bestand maakt tegen kou, droogte en ziektes.

Bovendien is er met deze meststoffen geen kans op verbranding.

Begin in maart-april met stikstofrijke voorjaarsmest en eindig in september met kaliumrijke najaarsmest.

TIP! Wij hebben ook DCM Gazon Pur, dit is een organische meststof met een indirekte werking tegen mos, verrijkt met magnesium voor een diepe groene kleur.

2. Maaien
Maai uw gazon niet te kort (3 à 4 cm) en maai vooral regelmatig. Dat zal in de meest groeizame periode betekenen dat u het tweemaal per week moet maaien. Maai per maaibeurt nooit meer dan 1/3 van de lengte van het gras en werk met scherpe messen!

Vang het gemaaide gras op om de groei van onkruiden, de verspreiding van schimmels en vervilting tegen te gaan.

3. Beregenen
In een groeizame, aanhoudend droge periode is beregenen noodzakelijk. Vers gelegde zoden dienen dagelijks beregend te worden. Het gras mag wel opdrogen, maar zeker niet uitdrogen!

Als de gelegde zoden eenmaal goed vastgeworteld zijn kunt u beter eens in de week overvloedig sproeien (een ‘bui ‘van 10 mm), dan elke dag een beetje. Vaak sproeien maakt het gazon lui en zorgt voor oppervlakkige beworteling.

Sproei bij voorkeur ‘s avonds of ‘s nachts.

TIP! U kunt uw gazon ook volautomatisch beregenen met een sprinkler installatie van Gardena, informeer bij ons en vraag advies.

4. Verticuteren
Om vervilting tegen te gaan, is het goed het gazon te verticuteren.

Hiermee verwijdert u mos en vilt en snijdt u de ondergrondse wortels door. Zo blijft de bovenlaag van het gazon luchtig en kan er weer lucht en water bij de wortels komen.

Doe dit bij voorkeur in de zomer of het najaar.  Niet in het vroege voorjaar, want dan kunt u de tere uitlopers beschadigen.

Kleine stukjes kunt u behandelen met een verticuteerhark, maar voor grotere oppervlaktes is een machine aan te raden.

5. Beluchten
Wanneer er veel over het gazon wordt gelopen, raakt de grond ingeklonken. Dit uit zich doorgaans in een grasveld vol mos en klaver en bovendien zullen er plekken ontstaan waar het water niet meer wegzakt.

Door het beluchten krijgen de wortels weer lucht en water.

U kunt dit doen door de tanden van een greep om de 10-12 cm diep in de grond te drukken of met een speciale beluchtingsvork met holle tanden, kleine pijpjes aarde uit de grond te halen. Om de afwatering te bevorderen kunt u daarna eventueel wit zand invegen.

Voor grote gazons kunt u ook een beluchtingsmachine huren.

6. Bekalken
Na verloop van tijd kan de grond verzuren. Dit uit zich in een bleke bladkleur, een open structuur en versnelde mosvorming.

Kalk strooit u bij voorkeur in januari-februari als voorbereiding op het voorjaar. Hierdoor wordt het aanwezige bodemleven geactiveerd en kunnen de wortels later in het voorjaar de voeding beter opnemen.

TIP! Verwerk nooit kalk en mest tegelijkertijd! Als beide stoffen met elkaar in contact komen, verdwijnt door een chemische reaktie de kostbare stikstof uit de grond.

Problemen

7. Mos
Voorkomen: door voldoende te mesten, door ‘s winters kalk te strooien (om de zuurgraad pH-waarde minimaal 5) op peil te houden en door te beluchten.

Bestrijden: met DCM gazon pur, dit is een langzaamwerkende gazonmeststof met een indirekte werking tegen mos.

8. Onkruid
Bestrijden: door te spuiten met een speciaal onkruidsbestrijdings -middel voor gazons. Voor een goede opname van het middel , een week voor en na de toepassing  het gazon niet maaien. ‘s Avonds toepassen bij droog, groeizaam en windstil weer.

9. Schimmels
Sneeuwschimmel. Dit kan ontstaan in de periode herfst tot voorjaar. In eerste instantie uit zich dat in witte waterige plekken, daarna geel/oranjebruin. Oorzaken kunnen zijn: te hoge pH, veel regen, te veel stikstof in het najaar en te weinig kali. Bestrijding: Kalirijke (DCM mix 6) najaarsbemesting gebruiken, verspreiding via maaimachine voorkomen.

Rooddraad. Komt tijdens het hele groeiseizoen voor. De plek verkleurt eerst geelbruin en bij vochtig weer zijn er roze/rood gekleurde “draden” zichtbaar. Oorzaken: tekort aan stikstof, matige bodemstructuur en een dichtgeslagen toplaag. Bestrijding: bemesten met snel opneembare stikstof (bv DCM Start) en de extra beluchten.

10. Plagen
Engerlingen. Larven van de mei-, juni- en rozenkever, vreten aan de graswortels. De aangetaste delen van de grasmat komen los te liggen. Bestrijding: Nematoden, chemische middelen zijn niet toegestaan.

Emelten. Larven van de langpootmug, deze vreten onder- en bovengrondse grasdelen af. Bestrijding: Nematoden.

KUNSTGRAS

KUNSTGRAS
Kunstgras heeft de laatste jaren een opmars gemaakt in populariteit. Kunstgras  biedt tal van voordelen ten opzichte van echt gras. Door de technische ontwikkelingen is het vaak nauwelijks van echt gras te onderscheiden. Het enorme voordeel aan kunstgras is dat dit nauwelijks onderhoud nodig heeft en het hele jaar door groen blijft.

KUNSTGRAS IN UW TUIN
Overdenkt u de mogelijkheid om kunstgras toe te passen in uw tuin? Wij laten u graag enkele voorbeelden zien van projecten waar wij dit in de afgelopen jaren hebben toegepast. Wij nemen deze optie graag mee in het ontwerp van uw tuin. Onze hoveniers zijn opgeleid  en hebben ervaring met het voorbereiden en leggen van kunstgrasvelden, groot of klein.

Net als ieder ander tuin project inventariseren wij eerst uw plannen en de mogelijkheden. Dat doen wij als volgt.
Inventarisatie van de wensen, vaststellen van de plattegrond, het ontwerp, maken van een eventueel aanvullende beplantingsplan en offerte, bespreking en uitvoering.

De stappen op een rijtje
1. Inventariseren van de wensen
Voordat u met ons aan de slag gaat moet u eerst eens voor uw zelf een wensenpakket samenstellen. Maak een lijst van wensen die u zoud kunnen koesteren.

2. Maken van de plattegrond
Terreininventarisatie, inmeten/landmeten bestaande situatie met woning met evt. bomen, niveau-verschillen etc. Vaststellen bodemgesteldheid. Maken van foto’s van de bestaande situatie. Gegevens verwerken tot basisplattegrond.

3. Het ontwerp
Maken van een ontwerp/praatstuk met aandacht voor materiaal toepassingen. Presentatie, middels kleuren tekening. Verwerking van commentaar tot het definitieve ontwerp. Rekening houden met eventuele valzones (met onze valdempende ondergrond)

4. Eventueel aanvullende beplantingsplan
Maken van een beplantingsplan, afgestemd op de wensen en de mogelijkheden. Doorspreken van beplantingsplan, verwerken van het commentaar tot het definitieve ontwerp met bij behorende plantlijsten.

5. Bespreking en uitvoering
Bent u helemaal tevreden met het ontwerp wat onze ontwerpers samen met u hebben ontwikkeld? We maken afspraken met elkaar over een verdere uitvoering en vervolgstappen.


[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]