BOOMVERZORGING

Bomen spelen een belangrijke rol in elke tuin en zijn vaak een beeldbepalend element. Achterstallig of foutief onderhoud heeft niet alleen een “wild geroeide” boom tot gevolg, maar kan de levensduur bekorten of bij oudere bomen gevaarlijke situaties opleveren. Met name oudere bomen vragen om een goede verzorging. Bij monumentale bomen is zelfs specialistische kennis vereist.

REGELMATIGE BOOMVERZORING

Het is verstandig regelmatig boomverzorging te laten verrichten door een ervaren en erkende boomverzorger. Daarbij speelt de juiste verhouding tussen stam en takken een belangrijke rol. Vooral de takontwikkeling vraagt om aandacht en moet begeleid worden. Zware, gevaarlijke en probleemtakken moeten op tijd verwijderd worden. Als de boom te groot voor haar omgeving is, of gevaar oplevert, kan kandalaberen van de boom een oplossing bieden in plaats van het vellen en verwijderen van de boom.

EUROPEAN TREE WORKER

Ruud Boswijk van Ruud’s Tuinen is een European Tree Worker gecertificeerde boomverzorger en voert werken uit voor zowel particuliere opdrachtgevers en bedrijven als voor overheids- en semi overheidsinstanties, w.o. gemeenten en provincies.

Met het door EAC (European Arboricultural Council) erkende certificaat European Tree Worker (ETW) is RB Boomverzorgers een erkende echte boomspecialist meer dan 10 jaar aantoonbare ervaring in de boomverzorging. Zij weten exact hoeveel er komt kijken bij verantwoorde boomverzorging en kunnen veilig en verantwoord bomen planten, onderhouden, snoeien en vellen.
Boomverzorgers van Ruud’s Tuinen werken zowel met klimtechnieken (climbing) als hoogwerkers (platform) en zijn specialisten in het planten, verplanten, snoeien, controleren en vellen van bomen.

INFORMATIETEKST: De European Tree Worker voert werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel deze gezond en veilig te houden. De ETW werkt op basis van kennis van boomkwekerij en houdt rekening met zaken aangaande natuurbehoud, milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden vereist grondige en hoog gekwalificeerde training met speciale aandacht voor veiligheid op het werk.
De European Tree Worker werd tussen 1996 en 1999 ontwikkeld binnen het kader van het Europese Leonardo da Vinci-programma. Het doel was en is om het vakgebied van de boomverzorging te harmoniseren. Dit is een zeer speciaal vakgebied in het verenigde Europa, dat zorg draagt voor hoogwaardige boomverzorgingswerkzaamheden en een hoog opleidingsniveau, en de internationale uitwisseling van boomverzorgers. Om deze doelstellingen te realiseren, heeft de EAC een examinerings- en certificeringssysteem voor European Tree Worker ontwikkeld. Dit systeem is inmiddels in 15 Europese landen geïntroduceerd en aangenomen. Het examinerings- en certificeringssysteem bestaat niet alleen uit een curriculum, maar ook uit een examenreglement, een European Tree Worker-certificaat en een handboek.

Dankzij dit project heeft Europa voor het eerst een diploma “European Tree Worker” dat is gebaseerd op één examenreglement voor heel Europa. Dit diploma wordt wederzijds erkend door alle lidstaten en resulteert in internationale samenwerking en kwaliteit over de grenzen heen. Werknemers kunnen nu een opleiding van hoge kwaliteit krijgen en werkgevers krijgen hoog gekwalificeerde werknemers. Tegelijkertijd wordt de Europese samenwerking versterkt.

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR – technisch onderzoek en advies

Als gecertificeerd boomveilgheidskeurmeester biedt Ruud Boswijk zijn klanten ook de mogelijkheid bomen te keuren op veiligheid, Het kan belangrijk zijn om vooraf te weten hoe uw bomen ervoor staan, alvorens u tot onderhoud overgaat. Veiligheid van bomen speelt vooral een rol in openbare parken, maar ook in uw eigen tuin. Vooral bij ouder bomen kunnen er ongemerkt gebreken ontstaan.

Wij kunnen voor u een visuele boomcontrole uitvoeren waarbij we eventuele gebreken en verzwakkingsymptomen aan bomen kunnen vaststellen. Om de veiligheid van bomen te kunnen beoordelen kijken we naar de volgende punten:

  1. algehele conditie van de boom
  2. breukveiligheid
  3. stabiliteit en verankering in de grond
  4. eventuele ziektes en aantastingen
  5. snelheid van wondvergroeiing, o.a. bij snoeiplekken en andere schades
  6. eventuele risico’s van de groeiplaats en directe omgeving

Deze gegevens leggen we vast in een VTA-rapportage (Visual Tree Assessment). Wanneer er gebreken worden geconstateerd, bijvoorbeeld een verzwakte stam of tak, overmatig dood hout of zwamaangroei, zal nader onderzoek plaatsvinden. Daarmee willen wij bepalen of en zo ja welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en op welke termijn.

BEELDBEPALENDE OUDERE BOMEN KUNNEN DOOR DE JUISTE BOOMVERZORGING NOG JAREN LEVEN

DOOR DE JUISTE BOOMVERZORGING KUNNEN OOK DE ZO BEELDBEPALENDE OUDERE BOMEN DE JAREN VERDUREN

EFFEICIENTE BOOMVERZORGING

Er zijn verschillende methoden om efficiënte boomverzorging te verrichten. Een motorzaag is een van de gereedschappen die een boomverzorger kan gebruiken. Verder kan hij afhankelijk van de situatie kiezen uit het gebruik van een hoogwerker of klimtechnieken, waarbij de boom vanaf de stam wordt gesnoeid of afgebroken. Bij professionele boomverzorging is het mogelijk ook langer te genieten van oudere bomen.

SNOEIEN
Snoeien van bomen kent in principe 2 vormen.
– Jeugdfase snoei
– Onderhoud snoei

Jeugdfase snoei
Bij een jonge boom kunnen we de groei en vorm nog bepalen. Door “probleem takken’ vroeg te verwijderen hoeft later geen rigoureuze snoei uitgevoerd te worden. De takken die in verhouding te hard groeien of een slechte aanhechting met de stam hebben worden verwijderd. Daarnaast wordt op de gehele vorm van de boom gelet en een mooie, eventueel enkel doorgaande kroon krijgt.

Dood hout snoei
Het afstoten van dood hout is een natuurlijk proces voor de boom. Voor de omgeving kan dit echter vervelend of zelfs gevaarlijk zijn. Door tijdig ingrijpen kunnen wij al het dode hout uit een boom verwijderen. Daarna kunt u er de komende jaren veilig en met een gerust hart uw auto onder parkeren of lekker onder de boom in de schaduw zitten.

Uitdunnen
Het uitdunnen van een boom voorkomt ook dat eventueel zwakkere takken te zwaar worden en daardoor uitscheuren. Daarbij worden kleine takken verwijderd in de buitenkroon. Deze vorm van snoei wordt meestal toegepast bij wat oudere en grotere bomen. Doel van uitdunnen is licht in de binnenkroon te krijgen, zodat er zich daar ook nieuw blad ontwikkelt. Dit houdt een oudere boom in optimale conditie en verlengt de levensduur. Bijkomend voordeel is dat door het creëren van meer transparantie in de kroon, u ook meer licht in uw tuin krijgt.

Kandalaberen
Een speciale vorm van uitdunnen, die wordt toegepast op bomen die te groot zijn geworden voor hun omgeving, of anderszins gevaar opleveren voor de omgeving. Daarbij worden alle grotere takken teruggesnoeid en krijgt de boom min of meer de vorm van een kaars (kandelaar). Op deze manier vindt verjonging plaats en kan de boom zich handhaven op haar huidige plaats, waardoor het vellen en verwijderen van de boom niet meer nodig is.

MONUMENTALE BOMEN
Volgroeide, oude bomen zijn in ons land een kostbaar bezit. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud worden en ons met hun verschijning verwonderen.
Voordat bomen volgroeid zijn en enorme afmetingen hebben bereikt gaan er mensen generaties voorbij. In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving.

Mede door intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen overheden en beheerders worden opgeroepen om afdoende beschermende maatregelen te treffen om deze monumenten te behouden.
Het register van de boomstichting bevat op dit moment zo’n kleine 15.000 solitaire bomen, lanen en boomgroepen van nationaal belang.

Geregistreerde monumentale bomen hebben een zeldzaamheidswaarde qua hoogte, omvang, en ouderdom; zijn  minimaal 80 jaar met een levensverwachting van tenminste 10 jaar. Daarnaast zijn zij opvallend beeldbepalend voor de omgeving, zeldzaam in hun soort of variëteiten staan op een cultuurhistorisch belangrijke plaats. Aanvullende criteria zijn de natuurwetenschappelijke waarde (moederboom)en Daarnaast ;
– is cultuurhistorisch waardevol: standplaats is een belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis en ecologisch waardevol; herbergen bijzonder planten of dieren.

Maar ook niet geregistreerde oude bomen kunnen een monumentaal aanzien hebben waardoor behoud gewenst is. Dat vraagt niet alleen speciale kennis, maar ook meer dan gemiddelde betrokkenheid bij en inzicht in dit soort bomen. Door de jaren heen heeft Ruud Boswijk zijn kunde ook op dit terrein zien groeien.
Aan de basis van ieder boomproject, zoals bij monumentale bomen, is het gebruikelijk dat er een behandelplan wordt opgesteld en overeengekomen met de eigenaar, alvorens de behandeling wordt gestart.

KROONHERSTEL / KROONVERANKERING
Kroonverankering is een kunstmatige en flexibele verbinding tussen takken onderling of tussen een tak en de stam. Alles met het doel te voorkomen dat de tak uitbreekt. Daarbij wordt de boom gestimuleerd om nieuw hout aan te maken op de zwakke plekken. Puntbelastingen tijdens een storm worden met deze constructie soepel opgevangen waardoor er minder grote krachten op de aanhechtingen komen te staan.

Bij een erg ongelukkige zijwind is het niet altijd te voorkomen dat een verankerde tak toch losscheurt. Het aangebrachte anker voorkomt dan wel dat er meer schade aan de omgeving ontstaat.

Wanneer een anker?
Zware takken aan een monumentale boom, met verminderde uitloop;
Als er absoluut geen zware tak uit mag breken;
Bij slechte takaanhechtingen, zgn. plakoksels;
Om een boom die los is komen te staan, bijvoorbeeld door een storm, de kans te geven zich weer goed te wortelen. dan wordt deze boom verankerd aan een andere boom.


[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]